Washington Free Beacon favicon

Biden Taps Anti-Police and Anti-Gun Activist To Lead CDC