Washington Times favicon

'Gando,' Iran TV show, glorifies Jason Rezaian imprisonment