Washington Free Beacon favicon

Its Own Worst Enemy