Talking Points Memo favicon

Trump Legitimizes ‘Fake Melania’ Conspiracy: ‘Fake News Photoshopped’ Her!