RedState favicon

I Don’t Buy Joy Behar’s Apology to Christians